Pris

Jeres pris for privat passer er kr. 2038,- om måneden,og der betales i alt for 12 måneder om året, også selv om I eller jeg holder ferie – fridage eller ved sygdom. Reelt er prisen 7975 kr om måneden, men der ydes et offentligt tilskud pr. måned på kr. 5937,- hvorfor jeres pris udgør kr. 2038,-

Betalingen skal ske forud - den 1 i hver måneden.

Der betales for max 48 timer om ugen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske inden sidste hverdag i måneden plus den næste løbende måned.
Eksempelvis: Udmeldes barnet den 10. oktober betales til og med november.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk